Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem

Polityka prywatności

Informacje o IMAS International

IMAS International Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą badawczą, działająca w Polsce od 1994 roku. Badania rynku i opinii to działania polegające na zbieraniu i interpretowaniu danych dotyczących zachowań konsumenckich, świata biznesu i społeczeństwa. Dzięki nim możliwe jest podejmowanie lepszych i bardziej skutecznych decyzji marketingowych oraz społecznych.

Nasz panel internetowy IMAS Agri umożliwia swoim uczestnikom wyrażanie opinii i postaw na wiele różnych tematów powiązanych z rolnictwem. Odpowiednio przetworzone wyniki badań (pozbawione informacji identyfikujących uczestników badania) dostarczamy naszym klientom. Wśród nich znajdują się wiodące firmy dostarczające produkty dla rolnictwa. Część wyników naszych badań publikujemy na naszych stronach w postaci zbiorczych zestawień i wykresów (patrz zakładka publikacje wyników badań).

IMAS International jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej agencje badawcze ESOMAR oraz PTBRiO Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii Społecznej (ptbrio.pl). Działamy zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz stosownymi przepisami – międzynarodowymi i krajowymi. Panel działa zgodnie z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR – Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl).

Informacje zbierane na stronach IMAS

1) Podczas rejestracji do IMAS Agri

Każda osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie IMAS Agri może dołączyć do naszego stale powiększającego się panelu poprzez rejestrację na naszej stronie www.imasagri.pl, lub poprzez link umieszczony na innych stronach internetowych.

Na początku procesu rejestracyjnego prosimy o podanie nam informacji kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz podstawowych danych demograficznych (płeć, data urodzenia, województwo i miejsce zamieszkania).

Zgłoszenie jest zapisywane w bazie danych, a na podany adres e-mail zostaje wysłana rozszerzona ankieta z uzupełniającymi pytaniami. Informacje te, tworzące tzw. profil uczestnika, są nam później pomocne w zapraszaniu do badań uczestników, którzy spełniają wymagania określonego badania. Ponadto, pomocne są przy grupowaniu wyników badań i podawaniu ich w formie uogólnionej. Zbieramy te informacje także po to, aby dowiedzieć się, czy panel spełnia już warunki pełnej reprezentacji określonych kategorii socjologicznych rolników.

Po uzyskaniu ww. informacji, osobie przyznana zostaje unikalna nazwa użytkownika i hasło. Od tej chwili staje się on pełnoprawnym uczestnikiem panelu. W zamian za udział w badaniach, IMAS Agri oferuje przelew bankowy, bony pieniężne lub wpłatę na wybrany cel charytatywny. Udział w niektórych badaniach premiowany jest udziałem w losowaniu nagród, wówczas wszyscy uczestnicy panelu biorą udział w akcjach losowania wartościowych przedmiotów.

2) Informacje zbierane pasywnie

Tak jak większość serwisów internetowych, stosujemy różne metody, aby zapewnić odwiedzającym nasze strony komfortowe ich odbieranie. Używamy cookies, małych plików tekstowych przechowywanych na twardym dysku komputera, aby dowiedzieć się, jakie przeglądarki internetowe są używane, jaki jest system operacyjny, dostawca internetu, czas odwiedzin i inne tego typu informacje. Zaletą stosowania cookies jest możliwość dostosowania wyglądu naszych stron do potrzeb odwiedzających.

Adresy IP odwiedzających wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji
i gromadzenia danych statystycznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi.

Informujemy, że można tak skonfigurować przeglądarkę internetową, by informowała o każdym wysłaniu pliku cookie na komputer. Możliwe jest także kasowanie wszystkich cookies, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki.
Aby brać udział w naszych badaniach, nie jest wymagane przyjmowanie cookies.

Ponadto informujemy, że nie używamy żadnego oprogramowania, służącego do śledzenia, jak poruszają się po internecie osoby odwiedzające nasze strony.

Jak wykorzystywane są informacje?

1) Uzyskane podczas rejestracji i w trakcie badań

Informacje przekazane nam podczas rejestracji do IMAS Agri, będą używane przede wszystkim w celach kontaktowych.
Za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie (w zależności od rodzaju ankiety), będziemy zapraszać uczestników do badań i informować o możliwościach obejrzenia wyników. Możemy także informować o nowościach
na naszych stronach, a także o produktach i usługach związanych z naszą działalnością, które mogą wydać się interesujące. Nie będziemy przesyłać niechcianej poczty e-mailowej lub oferować produktów sprzedażowych przez telefon, ani też nie będziemy przekazywać w tym celu żadnych adresów poczty e-mail oraz numerów telefonów osobom trzecim. Nasza firma nie będzie starała się sprzedać, ani zareklamować czegokolwiek.

Przekazując naszym klientom wyniki badań, będziemy używali danych zbiorczych, połączonych w kategorie, np. różnice między rolnikami uprawiającymi pszenicę ozimą i jarą, itp.

2) Pasywnie zbierane informacje

Zbieramy pasywnie informacje (poprzez wysyłanie cookies, analizę adresów IP) po to, aby dowiedzieć się, które obszary naszej strony cieszą się największym powodzeniem, które wymagają poprawy i jakie technologie są używane przez odwiedzających nasze strony. Dodatkowo informacje te pomagają nam dostrzec luki w systemie i zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających nasze strony.

3) Dzielenie się informacjami

Informacje dotyczące uczestników IMAS Agri są przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24.05.2018). Celem przetwarzania danych osobowych jest zapraszanie uczestników do badań, tworzenie statystyk przekroju demograficznego panelu i realizowanie wypłat zgromadzonych w trakcie badań punktów zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

IMAS International nie zajmuje się profesjonalnym zbieraniem i sprzedażą danych osobowych. Używamy zebranych informacji do celów określonych w działalności IMAS Agri. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu badania będą traktowane poufnie, chyba że wyrażona zostanie zgoda na dołączenie danych do odpowiedzi. W takich przypadkach będziemy prosić każdorazowo o zgodę na przekazanie, wraz z odpowiedziami, danych osobowych umożliwiających identyfikację.

IMAS International dopuszcza możliwość ujawnienia danych osobowych uczestnika panelu bez wiedzy i jego zgody, na zasadach określonych w ww. Rozporządzeniu i Ustawie.

Aktualizacja informacji osobistych

Niezwykle istotne dla nas jest posiadanie aktualnych informacji o uczestnikach badań IMAS Agri. Zachęcamy do aktualizowania informacji osobistych. Każdy uczestnik ma dostęp do własnego konta i może zmieniać odpowiednio swoje dane (np. miejsce zamieszkania, województwo). Może też wysłać email na adres pomoc@imasagri.pl z informacją  o zmianach.

Twoje możliwości w IMAS Agri

Zapewniamy, że zapraszając do badań, nie będziemy ukrywać prawdziwych celów badania, czy też sposobów wykorzystania uzyskanych w badaniu informacji.

Uczestnictwo w IMAS Agri jest dobrowolne. W każdym zaproszeniu do badania będziemy informowali o temacie badania, przewidywanym czasie realizacji ankiety, wynagrodzeniu, a także dacie zakończenia badania (ostatnia informacja
w przypadku ankiet internetowych). Decyzję o przystąpieniu do badania pozostawiamy uczestnikom.

Uczestnicy panelu w każdej chwili mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie odnośnie panelu oraz badań do osób administrujących. Na każdym etapie badania, lub później, mają prawo żądać usunięcia części lub całości wypełnionego kwestionariusza badania. Gdy tylko będzie to możliwe (np. przed wysłaniem wyników do klienta), będziemy realizować prośby w tej kwestii. Prośby te należy kierować na adres: pomoc@imasagri.pl

W przypadku utraty hasła, można wysłać powiadomienie na ww. adres. Administrator panelu umożliwi utworzenie nowego hasła.

Informujemy także, że jeśli w jakimkolwiek momencie podjęta zostanie decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w IMAS Agri, można po prostu zalogować się na swoje konto i korzystając z przygotowanej tam opcji, wysłać nam informację
o rezygnacji. Po rozliczeniu należnego wynagrodzenia zakończymy współpracę.

Bezpieczeństwo i ochrona konta

Dane umieszczone na koncie każdego uczestnika w IMAS Agri są zabezpieczone hasłem. Można je uaktualniać jedynie przy użyciu swojego loginu i hasła. Ważne jest, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom. IMAS Agri nie ma wglądu w hasła i nie będzie żądać od żadnego z uczestników ich podania. W przypadku otrzymania takiej prośby, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora: pomoc@imasagri.pl.

Nasza strona internetowa posiada zabezpieczenia chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub ingerencją w informacje osobiste uczestników badania. Dostęp do danych osobowo- adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników IMAS International Sp. z o.o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 100, poz. nr 1024). Ich dostęp jest ograniczony jedynie do celów analizy danych oraz celów kontrolnych.

Ochrona danych osobowych Uczestników

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej, al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście, pod wskazanym w pkt. 1 adresem siedziby albo za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@imas.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania do badań oraz realizowania wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w badaniach, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do czasu ich usunięcia przez Administratora z powodów uwzględnionych w Regulaminie. Ponadto, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
5. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane Uczestników nie będą przekazane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w panelu.

Zawiadomienie o zmianach

Jeśli postanowimy zmienić zapisy naszej Polityki Prywatności, informacje o zmianach będą znajdowały się w tym miejscu, tak, aby były łatwo dostępne dla wszystkich uczestników.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami, uczestnictwem w panelu IMAS Agri, uwag dotyczących funkcjonowania naszych stron lub poprawy naszych stron pod kątem lepszej przejrzystości i dostępności informacji, prosimy o kontakt pod adresem pomoc@imasagri.pl. Więcej informacji o naszej firmie znajdą Państwo na stronie internetowej www.imas.pl.